Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

6. juli 2010

Verden sett fra Roma

Det er ingen god idé å bekjempe «islamiseringen av Europa» med Paven og Israels statsminister som ammunisjon.

Stian Bromark, Dagbladet.
Det er umulig å forsvare europeiske verdier uten å kjenne til den gresk-romerske og jødisk-kristne arven Europa er basert på, skrev Aftenpostens kommentator Jan. E. Hansen søndag. Dette vet ikke våre ledere. De kjenner ikke historien og kan følgelig ikke redde Europa. De har ikke lest Bibelen, Homers «Odysseen», «Aeaniden» av Vergil og «Den guddommelige komedie», signert Dante - de eneste fire verkene man trenger å lese for «å forstå hva Europa er».
Solidaritet, frihet, likhet, brorskap, toleranse og sivile rettigheter har bare kunnet oppstå i en kultur som var kristen, ifølge Hansen. «Det finnes ingen Ibsen i India, ingen Shakespeare i Kina, ingen Strindberg i Saudi-Arabia». Å isolere Israel er en «selvmordsaksjon». Å motvirke islamistisk terror «uten å støtte Israel er meningsløst». Mener Jan E. Hansen, bosatt i Roma, Italia.

Han har skrevet høytsvevende og panegyrisk om europeisk uovertruffenhet tidligere, men aldri har han vært så lite subtil: Vi må verne om det kristne Europa for å forhindre islamiseringen av Europa. Og hvis du frykter islamiseringen, kan du ikke uttale deg foraktfullt om middelalderens korstog som da forhindret islamisering fra øst.

Et nytt korstog mot muslimene? Kommentaren er gjennomsyret av fryktretorikk og kan bare bidra til å spre mer angst og framtidsfrykt. Hansen baserer seg på en selektiv tolkning av europeisk idéhistorie. For det første neglisjerer han bidragene til fremveksten av det moderne samfunn fra verden utenfor Europa: Demokratiet oppstod i India, grekerne adopterte mye av sin kultur fra Egypt, araberne bevarte og spredte sivilisasjonen da lyset var slokket i middelalderens Europa, det ottomanske rikets toleransetradisjon inspirerte europeiske opplysningstenkere, og så videre. India har ingen Ibsen, men Norge har heller ingen Gandhi.

For det andre har de fleste fremskritt i Europa kommet på tross av Kirkas makt, ikke på grunn av. Shakespeare var ikke en konserverer, men en provoserende fornyer. Hadde paven fått det som han ville, ville vi fortsatt brent hekser på torget. For det tredje: «Europeiske verdier» har bidratt til framskritt, men også sivilisatoriske blindgater og sammenbrudd: Korstogene, inkvisisjonen, imperialisme, kolonialisme, nazisme, fascisme, verdenskriger, reality-tv.

For Jan E. Hansen er korstogene, abortmotstand og religiøse symboler i offentlig rom viktig å kjempe for fordi de er en del av vår «tradisjon», mens modernitet, sekularisme og andre religioner er samfunnsfiender. Med en slik innstilling ville vi aldri hatt noen Strindberg - en modernist og religionskritiker (og antisemitt!) som mot slutten av livet vendte seg mot New Age-aktig synkretisme, der han blandet ulike kulturer og religioner. Et tolerant, sekulært og inkluderende Europa er verdt en forsvarstale, men å oppfordre til korstog mot muslimer ved å holde fram Benedikt XVI og Benjamin Netanyahu, er å kjempe med ryggen til veggen bevæpnet med utdatert, gjørmete krutt.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun