Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

10. feb. 2010

Anmeldelse av "Alene blant de mange" i Prosa

Av Henrik G. Bastiansen. Kan leses på nett her.

Et lite utdrag:

"Sigurd Evensmo er noe av det nærmeste vi kommer en komplett intellektuell i Norge, hevder hans biografer. De har da også lykkes i å sannsynliggjøre sin påstand med en kildenær og fortellende biografi om journalisten, redaktøren, forfatteren, politikeren og privatpersonen.

Det er ingen enkel oppgave å skrive biografi om Sigurd Evensmo. Eller mer presist: Han har ikke akkurat gjort det enkelt for dem som vil forsøke. Bromark og Tretvoll oppgir da også å ha blitt «overveldet av opplysninger» i brev, upubliserte tekster, utklippsbøker og dagbøker – og har også gjengitt til dels mye av dette i sin nye biografi. [...]
[...]
Disse innledende bemerkningene fra forfatternes side er riktignok litt pretensiøse, men når man begynner å lese historien, kan man ikke unngå å bli revet med. Vi følger Evensmo gjennom syv kapitler som skildrer ulike deler av hans liv. Første kapittel handler om hans barndom og oppvekst på Hamar fra 1912 til 1930. Så kommer fire kapitler som skildrer ham i 1930-årene, 1940-årene og 1950-årene – og de er så fulle av kriser, krig og dramatikk at de danner bokens høydepunkt.
[...]
Bromark og Tretvoll har skapt en fremadskridende beretning, med et detaljrikt, men likevel presist språk. De holder heldigvis seg selv utenfor og lar stoffet tale. Forskerhåndverket som ligger bak, kommer frem i de 26 sidene med fotnoter – oftest med primærkilder. Forfatterne viser respekt for sitt stoff, og harde realiteter gis nøktern vurdering.
[...]
Konklusjonen er at dette er en vellykket biografi – kultur og politikk, verdenshistorie og familieliv fortalt av dyktige biografer, med sans for enhet i mangfoldet.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun