Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

9. feb. 2009

Og du da, broder

Kirka bør slutte å vie ektepar. Mener svenske biskoper.

Stian Bromark, Dagbladet
I gamle dager ville kirkens menn ha tviholdt på retten til å
smi de forelskede i hymens lenker. Men nå er tida annerledes,
hvis den ses i lys av de siste par tusen årenes historie: Hva
gjør man med menn som vil gifte seg med menn? Kvinner med
kvinner? Staten sier ok, men kirka vegrer seg fortsatt, fordi
noen av dens representanter betrakter homofili som ukristelig.
Derfor mener nå svenske biskoper at de har funnet løsningen på
dilemmaet: Frata kirken vigselsretten.

I et brev offentliggjort i avisa Dagens Nyheter skriver ni
biskoper - med et divergerende syn på kjærlighet, seksualitet
og naturlighet - at det allerede er slik at myndighetene på
forhånd må godkjenne alle ekteskap som skal inngås, for å luke
ut bigamister, mindreårige og andre som ikke bør gifte seg.
Siden disse papirene som sendes de lokale myndighetene i
Sverige allerede inneholder underskrifter under et uttrykt
ønske om å inngå ekteskap, hvorfor kan ikke dette bare rett og
slett betraktes som selve ekteskapsinngåelsen? Så kan
velsignelsen og bryllupsmarsjen etterpå finne sted i en kirke,
eller i lokalene til et annet trossamfunn. Eller hvor man nå
enn føler for å bli velsignet.

Den svenske ekteskapsloven er under revisjon, og biskopenes
innspill må ses i lys av dette arbeidet. I Sverige er
forholdene noe uryddige ettersom hele 40 ulike trossamfunn har
rett til å inngå ekteskap, foruten Svenska kyrkan og
borgerlige myndigheter. Nå skal det ryddes opp. Under arbeidet
med ny ekteskapslov er ikke Svenska kyrkan invitert til å
utmeisle de nye retningslinjene, slik den tradisjonelt har
vært, og dermed mener biskopene det bare er rett og rimelig at
staten heretter håndterer de juridiske aspektene ved
ekteskapsinngåelse alene. En slik tankegang er dessuten i tråd
med forestillingen om Sverige som en sekulær stat og et
multikulturelt land, mener de.

«Släpp bröllopen fria - det är vår!» avslutter brevet, som er
undertegnet av biskopen i Göteborg og i Stockholm, blant
andre. Det fiffige med forslaget er at kirka dermed slipper å
tilpasse seg våre nye tider, med iPod, globale oppvarming og
homofil kjærlighet.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun