Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

19. apr. 2008

Svenske tilstander

Nå har det blitt fart i innvandringsdebatten i Sverige også.

Stian Bromark, Dagbladet
Innvandringsdebatten i Sverige har alltid vært mer sivilisert og sober enn i Danmark og Norge. Svenske medier nevner sjelden nasjonalitet i kriminalsaker, i motsetning til norske og danske aviser, for eksempel. Uhørt, mente Jyllands-Posten nylig, da de skrev om forskjellen mellom dansk og svensk debattklima. Anledningen var at den danske journalisten Thomas Heine hadde merket seg en ny tone i svensk innvandringsdebatt i det siste. Debatten har blitt "intensivert", som han kaller det.
Hvis man går inn på Dagens Nyheters nettdebattsider om dagen, er den full av saker om innvandring, islam og rasisme. Slik har det ikke vært tidligere.

Nå diskuteres det i artikkel etter artikkel om det er greit eller ugreit å bruke ordet "islamofobi". Tidligere SVT-journalist Gunnar Sandelin hadde nylig (8/4) en kronikk der han anklaget svenske medier for å mørklegge sannheten om innvandringens konsekvenser. "Den politiske korrektheten ligger som en giftgass over debattklimaet når asyl-og flyktningspørsmål diskuteres", skrev han. Den prisbelønte DN-journalisten Maciej Zaremba, født og oppvokst i Polen, sier seg enig. Han mener lover som er ment å beskytte folk mot rasisme og trakassering altfor ofte blir brukt til det motsatte - å skape rasisme og trakassering.

Eksemplet henter han fra lærerhøgskolen i Stockholm. Eksaminator Per Holmberg har nå i over sju måneder blitt gransket av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Bakgrunnen er at han skrev "Fortsätt att arbeta med språket" på en eksamensbesvarelse. Han mente at studenten kunne bedre sin grammatikk. Det forventes av lærerne i Sverige at de mestrer svensk. Studenten fikk ikke toppkarakter, bare godkjent. Det var ikke språk som skulle evalueres, men matteegenskaper, mente studenten, som forøvrig opprinnelig er spansktalende. Studenten følte seg diskriminert og klagde Holberg inn for ombudet.

Dette er bare ett av flere eksempler de siste årene hvor studenter på lærerhøgskolen i Stockholm har anklaget lærerne for trakassering og diskriminering. Vi kan legge til at Per Holmberg er gift med en spansk kvinne, snakker spansk hjemme og har døpt sin sønn Pablo. Nå er han anklaget for å ha diskriminert en spansktalende. Hvem blir trakassert, lurer Zaremba på.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun