Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

9. sep. 2007

Mor Teresas tvil


Det er ti år siden Mor Teresa døde. Hennes rykte blir stadig mer frynsete, skal vi tro debatten i New York Times.

Stian Bromark, Dagbladet
MOR TERESA, en gang kalt Agnes Gonxha Bojaxhiu, er det nærmeste jordiske symbolet vi kommer på den rene, uselviske godheten. Selv Mandela og Gandhi blir pygmeer ved siden av hjelpearbeideren, nobelprisvinneren og det religiøse overmennesket Mor Teresa. Men myter er til for å knuses. Det siste som har opprørt hennes fans, er utgivelsen «Mother Teresa: Come Be My Light». Boka er en samling etterlatte tekster og brev. I den uttrykker hun tvil om sine egne velgjerninger, men enda mer overraskende: Hun uttrykker tvil om hvorvidt Gud eksisterer. Ingen bombastisk avvisning, men små spørsmål her og der: «Hvis det ikke finnes noen Gud, så kan det ikke finnes noen sjel. Hvis det ikke finnes noen sjel, ja da, Jesus - da finnes ikke du heller. Himmel og hav, for en tomhet!». Hvis.

I EN LEDER i New York Times forrige uke, i forbindelse med jubileet 5. september, skriver avisa at nyheten er en kjærkommen påminnelse om at helgener også bare er mennesker. Selv folk som kan utføre mirakler, kan stå opp med feil bein om morgenen. Andre har benyttet boka og jubileet til å starte en debatt om bivirkningene av den katolske nonnen Mor Teresas liv og gjerninger. Forfatteren Chitrita Banerji er bekymret for ryktet til Calcutta, der makedoneren Mor Teresa arbeidet. Når journalister reiser til byen, er de bare opptatt av fattigdom og slum, mener han. Selv om byen er like mangfoldig som Mumbai eller New Delhi, er pressen utelukkende tunet inn på Mor Teresas pleiehjem.

BANERJI, som er vokst opp i Calcutta, mener Mor Teresas inntog i byen smakte av kolonialisme. Hun kom utenfra og visste hva som var best for lokalbefolkningen, enten det var å forby abort eller konvertere mennesker til kristendommen på deres dødsleie. Dette har den britisk-amerikanske journalisten og forfatteren Christopher Hitchens sagt lenge. I 1995 utga han oka «The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice», hvor han hevder at hun var en bedrager og en ulykke
for de fattige i Calcutta. Provoserende. Men ikke så opprørende som nyheten om at Mor Teresa var en tviler, virker det som.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun