Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

27. apr. 2007

Den siste mogulen

Det er lett å glemme at muslimer styrte to av verdens eldste demokratier, Hellas og India, fram til 1800-tallet.

Av Stian Bromark, Ny Tid
Islam stagnerte på 1300-tallet. Påstanden gjentas så ofte at den snart blir sann. Den kommer ikke bare fra historieløse innvandrerskeptikere, men også fra bin Laden-tilhengere som lengter tilbake til en idealisert gullalder. 1300-tallet settes som tidsskille på grunn av det magiske året 1492. Da fant Columbus snarveien til Amerika og banet vei for vestlig kolonialisme. Samtidig ekskluderte den spanske dronningen jøder og muslimer fra den iberiske halvøya og satte en sluttstrek for det 500 år gamle mauriske riket.

1492 var et år hvor makt begynte å forskyve seg fra øst til vest, men muslimer ble ikke dyttet utfor en fallende kurve. Snarere tvert imot. 40 år tidligere erobret osmanske tyrkere byen som før het Konstantinopel, i dag Istanbul. Det var starten på et rike som på 1600-tallet omfattet Anatolia, Sørøst-Europa, Kaukasus, Midtøsten og deler av Nord-Afrika. Fra 1500-tallet til 1831 var Hellas styrt fra Konstantinopel. Osmanerne lyktes nesten i å erobre Wien i 1683. Indonesia, verdens største muslimske land, fant sine religiøse preferanser på 1300-tallet. Det mongolske imperiet varte i et par hundre år fram til 1405, og dekket på det meste hele området mellom Øst-Asia og Sentral-Europa. Det inkluderer noen av dagens mest folkerike land, som Kina, India og Russland. Selv om riket bare varte et par hundre år, varte innflytelsen lenge. Det tydeligste eksemplet er mogulenes påvirkning på India, Pakistan, Bangladesh og Afghanistan.

Reiseskildreren og historikeren William Dalrymple har gjort det til en livsoppgave å portrettere denne perioden. I ”White Mughals” fra 2002 forteller han historien om briten James Achilles Kirkpatrick, som konverterte til islam slik at han kunne gifte seg med en indisk prinsesse. Hans siste bok utkom nylig under tittelen ”The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Dehli, 1857”. Dalrymple har de siste fire årene gjennomgått over 20 000 dokumentene på persisk og urdu som omtaler det indiske opprøret mot britene i 1857 og som varslet begynnelsen på slutten for kulturriket. Dokumentene befinner seg i nasjonalarkivet i Dehli, og har til nå fått ligge urørt. ”Disse har for første gang gjort det mulig å betrakte året 1857 og byen Dehli fra et indisk perspektiv, og ikke bare sett med britiske øyne, slik normen har vært til nå.” Året er 2007, og vi i Vesten kan for første gang lese en balansert gjengivelse av en verdenshistorisk begivenhet.

Har du lest om dette dynastifallet før, har du trolig fått vite at denne siste mogulen var et barbarisk menneske desperat etter britisk dannelse. Sannheter er at Bahadur Shah Zafar II var en lærd sufistisk tenker, en begavet kaligraf og en folkekjær dikter. Han var en av de mest ”talentfulle, tolerante og respekterte” i det mogulske dynastiet, ifølge Dalrymple. Selv i dag regnes han som en av tidenes ypperste urdupoeter. Vi kan kalle det primitivt, men nevn én moderne vestlig leder som er kjent for sine filosofiske og poetiske evner?
Brorparten av verdens befolkning har i lengre eller kortere tid gjennom historien blitt styrt av muslimer. Unntaket er, for å si det forenklet, USA og Vest-Europa. Det er neppe tilfeldig at det er her misforståelser, desinformasjon og kunnskapsløshet om islam ofte sprer seg mest effektivt.

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun