Stian Bromark

Tekstene er tidligere publisert i aviser og magasiner.

Send en epost Site Feed
Mitt foto
Navn:

Stian Bromark er journalist, bokanmelder og forfatter.

Eller prøv heller å klikke her for mer info...

25. nov. 2009

Anmeldelse av "Alene blant de mange" i Vårt Land

Anmeldt av Eigil Steinsfjord

Ikke på nett, men her et utdrag:

"En biografi kan ikke gjengi sannheten, den kan bare gjengi en flik av virkeligheten slik den blir tolket gjennom et sinn. Det gjelder- å streve seg bakom kildene- og langsomt danne- seg et bilde. Slik skildrer de to biografene Stian Bromark og Halvor Finess Tretvoll sin prosess med boken om Sigurd Evensmo (1912 78). Takket være at Evensmo var en flittig dagbokskriver, skulle en tro at bildet langt på vei er korrekt. Det er blitt en bok på noe over 600 sider, den tydeliggjør trekk som har vært gjennomgående for vår nære fortid. [...]

Biografien til Stian Bromark og Halvor Tretvoll trekker fram Sigurd Evensmo som i dag for mange bare er et navn. Det viser oss en person som sto i samfunnsdebatten, men også i kampen med seg selv. Den viser hvordan det går an å reise seg etter nederlag, aldri gi opp. Slik kan biografien tjene som en inspirasjonskilde for mange."

"Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet", Knut Hamsun